15.04.2019 – Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus

Suomen Kansallisteatteri täyttää 150 vuotta vuonna 2022. Teatterin pitkää historiaa kunnioittava Pienen näyttämön ja rakennuksen väliosan peruskorjaus on hankesuunnitteluvaiheessa, joka on määrä saattaa päätökseen kevään 2019 aikana. Suunnitelman tarkoituksena on kunnostaa Kansallisteatteri tavalla, joka paitsi mahdollistaa täysin uudet teatterintekemisen muodot, myös kunnioittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän arvokohteen arkkitehtuuria. Tavoitteena on rakentaa uutta ajattelua edustava tulevaisuuden teatteri, joka palvelee entistä paremmin kaupunkilaisia, katsojia ja taiteentekijöitä. Uudistettu rakennus tulee elävöittämään keskustan katukuvaa ja Kaisaniemen puistoa.

Kansallisteatterin vuonna 1902 avattu vanha puoli kunnostettiin 2000-luvun alussa. Nyt peruskorjausta tarvitseva uusi puoli väliosineen käsittää yli puolet teatterin pinta-alasta.

Hankesuunnitelman ytimessä on kestävä rakentaminen. Suunnittelutyötä ohjaavat kansallisen ympäristöjärjestelmän periaatteet. Uusien toiminnallisten visioiden rinnalla huomioidaan rakennussuojelutavoitteet erityisesti Kaija ja Heikki Sirenin vuonna 1954 suunnitteleman Pienen näyttämön osalla. Suunnittelutyö tehdään tiiviissä yhteistyössä Museoviraston ja Helsingin kaupungin viranomaisten kanssa.

Hanke on usean osapuolen yhteisponnistus. Projektinjohdosta- ja rakennuttamisesta huolehtii A-Insinöörit, pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy yhteistyössä Arcadia Oy:n kanssa, rakennesuunnittelusta Vahanen Suunnittelupalvelut Oy, perustusten saneerauksesta ja geoteknisestä suunnittelusta Sipti Oy, LVIA- ja SPR-suunnittelusta Granlund Oy, sähkö-, tele-, turvallisuussuunnittelusta Yhtyneet Insinöörit Oy.

Arcadia Oy vastaa kohteen tietomallintamisen koordinoinnista sekä lähtötilanteen 3d-mallintamisesta.