07.09.2018 – Lighthouse nousee

Talon rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Ensimmäiset betonityöt ja perusrunko ovat valmiit ja puurakennelmia alettiin laittaa paikoilleen heinäkuussa.

Elokuun alussa puukerroksia oli nostettu paikoilleen jo kolme. Rakennustahti on kaksi viikkoa per kerros. Kutakin kerrosta rakennetaan teltan suojissa kaksi viikkoa. Kun yhden kerroksen kaikki kahdeksan ulkoseinäelementtiä ovat valmiit nostettavaksi paikoilleen, nosto tehdään sään salliessa.

Noston jälkeen talon rakentaminen jatkuu väliaikaisen katon suojissa. Tällä työtavalla rakentaminen tapahtuu aina säältä suojattuna ja rakentamisvaiheen kosteusvaurioilta vältytään.